O společnosti

Vítejte na stránkách společnosti.
  Českomoravská textilní s.r.o. patří k významným producentům působících v oblasti bytového textilu. Společnost byla založena v Letovicích, ve městě, kde výroba bytového textilu sahá hluboko do 18. století. Od roku 1998 zahájila naše společnost výrobu vlastních exklusivních vzorů záclon a dekoračních tkanin různými výrobními technikami ve spolupráci s jinými výrobci bytových textílií. Kolekci vlastních vzorů postupně rozšiřujeme a dodáváme pod značkou ADWIN. Charakteristikou společnosti jsou moderní technologie poskytující širokou škálu možností výroby polyesterových tkaných nebo pletených záclon, dekoračních a potahových látek. Získané mnohaleté zkušenosti podpořené týmem odborníků a kvalitním technickým vybavením z nás činí velmi kreativní a pružnou společnost, schopnou reagovat na jakékoliv přání zákazníka. Implementace výpočetní techniky do celého produkčního řetězce, od návrhu vzoru až po jeho výrobu, nás řadí ke špičce v oboru. Výrobky jsou určeny jak pro tuzemsko, tak i na vývoz do celé řady zemí. 

   Tradice společnosti Českomoravská textilní s.r.o. je více než patnáctiletá. V základní nabídce sortimentu je mimo vlastní produkce zastoupen i výrobní program od zahraničních výrobců (foto z expozice - veletrh MOBITEX). Našim obchodním partnerům, kterými jsou převážně obchody s bytovým textilem, dekoratérská studia, designéři a architekti, poskytujeme celou řadu služeb: pravidelný rozvoz rolované metráže a kusového zboží, dodávky stříhané metráže či využití služeb naší profesionální šicí dílny. Naší snahou je přiblížit se v kvalitě servisu vysokému evropskému standardu a současně estetickou hodnotou našich materiálů dotvářet charakter interiérů.

  Jedním z hlavních cílů společnosti Českomoravská textilní s.r.o. je kromě dosažení produkce výborné kvality a nadstandardní péče o zákazníka také dosažení vysokého stupně ochrany životního prostředí. Společnost si je vědoma svých povinností při utváření a udržování zdravého životního prostředí jak v obci, tak i v oblasti, kde se nachází a pracuje její hlavní provozovna. Českomoravská textilní s.r.o. praktikuje politiku ochrany životního prostředí založenou na zdravotně nezávadných a životnímu prostředí neškodných výrobních procesech, používání recyklovatelných materiálů a životnímu prostředí bezpečné manipulaci a přepravě výrobků. Společnost se zaměřuje ve své činnosti na efektivní využívání materiálových a energetických zdrojů, minimalizaci odpadu a na prevenci znečisťování životního prostředí.
  Českomoravská textilní s.r.o. věnuje mimořádnou pozornost požadavkům na ochranu zdraví svých zaměstnanců i zákazníků, a svými aktivitami podporuje rozvoj zdravého životního stylu a s ním souvisejícího zdravého životního prostředí. Podpora a ochrana zdraví je pro společnost jednou z nejdůležitějších priorit v oblasti komplexní péče o zaměstnance. Společnost Českomoravská textilní s.r.o. vyvíjí široké aktivity v oblasti pracovnělékařské péče (PLP) přesahující rámec zákonných požadavků. Hlavním úkolem pracovnělékařské péče je poskytovat všem zaměstnancům kvalitní zdravotní péči zaměřenou především na primární prevenci, podporu a ochranu zdraví a také na eliminaci vlivů náročné práce v textilním průmyslu.